Wydawnictwo: Medyk
Warszawa 2009, wydanie I

ISBN: 978-83-89745-18-7


Trudne problemy w praktyce psychiatrycznej


Red.: Janusz KrzyżowskiNasza codzienna praktyka psychiatryczna jest pełna trudnych problemów a różne z nich mogą być stawiane na pierwszym miejscu w zależności od miejsca, ośrodka i kraju, w którym zatrudniony jest psychiatra. Trudne relacje, trudna diagnostyka, trudna terapia czy strukturalne kłopoty w systemie ochrony zdrowia psychicznego, oto najczęstsze dylematy, z którymi musi się zmierzyć i rozwiązywać praktyk - psychiatra. W Polsce spoglądamy na pacjenta i leczymy go, zgodnie z zaleceniami propagowanymi przez WHO, w oparciu o dowody naukowe (Evidence Base Medicine). Poszukiwanie standardów diagnostycznych i schematów postępowania terapeutycznego, opartych na kontrolowanych, poprawnych metodologicznie badaniach klinicznych ma w psychiatrii szczególną wagę. Zwłaszcza w dyscyplinie, w której rzetelna wiedza empiryczna często splata się z przekonaniami wyniesionymi z tradycji, poruszając się często na pograniczu biologii, psychologii, socjologii i filozofii potrzebujemy pewnego porządku i wspólnego mianownika dla naszych działań. Wnioski wysuwane z pojedynczych, szczegółowo przeanalizowanych przypadków kazuistycznych tez mogą prowadzić do wzbogacenia gamy naszych doświadczeń.

W prezentowanej publikacji prace przedstawia 67 autorów z 28 renomowanych centrów zagranicznych i ośrodków polskich. Tym sposobem możemy uzyskać wgląd w problemy i doświadczenia kolegów, z którymi w Polsce zetknąć się dotąd było trudno.

Spis treści:

Przedmowa
1. Deficyty funkcji poznawczych u osób chorujących psychicznie - efekt choroby, czy leczenia?
2. Ostatnie postępy w neurobiologii zaburzeń lękowych:: konsekwencje nowych terapii
3. Psychiatra jako obiekt manipulacji
4. Psychiatria dziecięca i młodzieżowa czy też młoda psychiatria?
5. Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z oparzeniami w Oddziale Oparzeń Dziecięcych Szpitala w Południowej Afryce 6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci i u dorosłych
7. Wpływ wychowywania na nietypowe zachowania hiszpańskich nastolatków
8. Farmakoterapia w zaburzeniach lękowych
9. Połączone leczenie agorafobii:: kliniczne zastosowania terapii z użyciem wirtualnej rzeczywistości
10. Pacjenci ciężko chorzy psychicznie:: nowe podejście do badań na obecność wirusa HIV
11. Choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz - założenia diagnostyczne
12. Analiza związku pomiędzy karmieniem piersią a depresją poporodową
13. Wytyczne leczenia zaburzeń depresyjnych lekami przeciwdepresyjnymi II generacji
14. Poprawa przestrzegania leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej.
      Analiza aktualnej skuteczności leczenia psychosocjalnego oraz wskazówki dla przyszłego rozwoju terapii
15. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny w leczeniu depresji jednobiegunowej
16. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
17. Psychologiczne aspekty choroby niedokrwiennej serca
18. Wspólna płaszczyzna między religią a psychozą
19. Trudności w prowadzeniu farmakoterapii u chorych na schizofrenię
20. Hiperprolaktynemia u pacjentek leczonych amisulpridem
21. Przybieranie na wadze w schizofrenii wywołane przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych
22. Dawkowanie neuroleptyków i zalecane dawki leków antyparkinsonowskich
23. Problemy dotyczące agranulocytozy w badaniach krwi w czasie stosowania klozapiny
24. Elektrowstrząsy - zastosowanie we współczesnej terapii psychiatrycznej
25. Farmakoterapia otępień pierwotnie zwyrodnieniowych i naczyniopochodnych
26. Diagnozowanie i leczenie zespołu stresu pourazowego u kombatantów wojennych
27. Problemy pacjentów ze zespołem stresu pourazowego w kontekście medycyny sądowej
28. Problemy psychiatryczne w opiece paliatywnej:: rozpoznanie delirium u pacjentów skierowanych
29. Leczenie pacjentów ze skłonnościami samobójczymi w praktyce klinicznej
 

O autorze Dyplomy Wydarzenia Artykuły Kontakt
Aforyzmy Moje Youtube Tajwan Recenzje
Poezja Książki Bajki Książki medyczne

 


Strona główna

Licznik: