Hafiz Szamsuddin Mohammad był jednym z najwybitniejszych liryków perskich. Żył w XIV wieku w Szirazie. Wyznawca sufizmu przez wiele dziesiątków lat był nadwornym poetą władców tego miasta. Słynął jako mistrz gazeli - wiersza monorytmicznego złożonego z bajtów, czyli dwóch półwierszy połączonych ze sobą bardziej poprzez jedność tematu i symbolizm niż przez następstwo myśli. Niezwykłą popularność jego gazele zawdzięczają językowi z bogatą obrazowością i aforystyczną refleksyjnością. W swych utworach Hafiz opiewał miłość, pogardę dla hipokryzji oraz mistycyzm suficki będący niekończącym się poszukiwaniem jedności z Bogiem. Prezentowany dwujęzyczny zbiór jest pierwszą tego typu publikacją w naszym kraju, jest on również kontynuacją uprzednio wydanych dwujęzycznych przekładów poezji perskiej.

 


Zapraszam do przeczytania Gazeli          Gazele 

O autorze Dyplomy Wydarzenia Artykuły Kontakt
Aforyzmy Moje Youtube Tajwan Recenzje
Poezja Książki Bajki Książki medyczne

 


Strona główna

Licznik: